КЕЭ, том: 10.
Кол.: 413–414.
Издано: 2001.
А. Эвен.
А. Эвен.