КЕЭ, том: 7.
Кол.: 667–668.
Издано: 1994.
П. Сапир.
П. Сапир.