КЕЭ, том: 7.
Кол.: 5–6.
Издано: 1994.
И. А. Раби.
И. А. Раби.